BAZI ATATÜRKÇÜLER BİLE ATATÜRK’Ü TOPLUMA “DİN DÜŞMANI” OLARAK TANITMIŞLARDIR…

Atatürkçülük Eşittir “Laiklik”, Eşittir Müslüman Düşmanlığı!

0

Sahtekar Atatürkçülerce Rafa Kaldırılan! ‘Atatürkçülük Şu Yalana İndirgendi: Atatürkçülük Eşittir “Laiklik”, Eşittir Müslüman Düşmanlığı!

Üzülerek söylemek gerekir ki yakın zamanlara kadar sadece Gazi Atatürk düşmanı yobazlar değil, bazı aydınlarımız ve hatta bazı Atatürkçüler bile Atatürk’ü topluma “DİN DÜŞMANI” olarak tanıtmışlardır, bu konuda toplumu tamamen yanlış yönlendirmişlerdir. TÜRK EİNSTEİN’İ olarak bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ATATÜRK DÜŞMANLIĞI VE DİN KONUSUNDA ŞU ÇOK ÇARPICI DEĞERLENDİRMEYİ YAPMAKTADIR.

“Türkiye halkın dilinde ‘MÜSLÜMAN’ demek ‘TÜRK’ demek, ‘TÜRK’, ‘MÜSLÜMAN’ demek iken (dünyanın pek çok yerinde hâlâ öyledir) Son yirmi yılda halkımız kandırılıp ‘MÜSLÜMAN’ (TÜRK’e düşman edildi. Tabii aydınlarımız da ters yönde kandırılmıştı. Nasıl mı? Atatürk’ün ‘BAĞIMSIZLIK’,

‘Her türlü kapitülasyona hayır’, ‘Eğitim milli olması, onun için de her dalda Türkçe yapılması’, ‘TÜRK KALARAK ÇAĞDAŞLAŞMA’ (Kesinlikle ‘BATILILAŞMA’ yani Batı taklitçiliği değil),” ‘MUASIR MEDENİYETİN DE ÖNÜNE GEÇME’, ‘TÜRK TARİHİNE, HARSINA ÖNEM’, ‘TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLENME’ temel ilkeleri sahte Atatürkçülerce rafa kaldırılıp “ATATÜRKÇÜLÜK’ şu yalana indirgendi: ‘ATATÜRKÇÜLÜK’ eşittir ‘LAİKLİK’, eşittir. ‘MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI ’.

Sonunda halk aydınlara ve devlete husumetle bakar oldu. Olmadı mı? Ayrıca sıkı iktisadi, ticari ilişkiler içinde olmamız gereken İslâm dünyasından ve de sonra da önü biraz açılan Türk dünyasından tecrit edildik…” (Oktay Sinanoğlu, NE YAPMALI? Otopsi Yayınları, İstanbul 2003, S. 53)

Peki ama Atatürk din konusunda gerçekten neler düşünüyordu?

İşte bu çalışmada bu soruya belgelere dayanarak gereken yanıt verilmiştir. Atatürk ve din konusunda şimdiye kadar söylenenler dikkate alındığında bu yanıt pek çoklarını şaşırtacaktır.

Atatürk’ün yaşamı incelendiğinde onun pek çok konuyla olduğu gibi din konusuyla da ilgilendiği görülmektedir. Din nedir, İslâm dininin Türk toplumu üzerindeki etkileri nelerdir, diğer dinlerde olduğu gibi zaman içinde İslâm dininde de bir bozulma meydana gelmiş midir, din akıl ve bilimle sorgulanabilir mi, İslâm diniyle akıl ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır, insan nasıl ortaya çıkmıştır, Hazreti Muhammed (s.a.v.) nasıl bir insandır, İslâm tarihinin özellikleri nelerdir, dinler insanlığı nasıl etkilemiştir, din ve dil arasında nasıl bir ilişki vardır biçimindeki pek çok soruya okuduğu kitaplardan, yaşadığı olaylardan ve edindiği tecrübelerden hareketle yanıtlar bulmaya çalışmıştır.

Yazı İçi

Bizim bu çalışmadaki amaçlarımızdan biri Atatürk’ün din konusundaki bu ve benzeri sorulara verdiği yanıtları gözler önüne sermektir. Böylece Atatürk’ün din olgusuna bakışından hareketle onun hayatı, insanı, doğayı, kısaca “EVRENİ” nasıl algıladığına ilişkin ipuçları elde etmeye çalışılmıştır. Bu ipuçlarını toplarken Atatürk, doğumundan ölümüne kadar adeta adım adım her safhası izlenmesi gerekir!

Gazi Atatürk’ün yaşamında din olgusu bir şekilde hep var olmuştur. Ancak zaman içinde Atatürk’ün bu olguya bakışında bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Çok duyarlı, ve zeki bir insan olan Atatürk’ün doğup büyüdüğü toplumdaki sorunlar ve çelişkilerden etkilendiği, çok önemli bir Bağımsızlık Savaşının lideri olduğu, bu zor süreçte yaşadıkları, Kurtuluş Savaşı sonrasında Müslüman bir toplumu hiç alışık olmadığı değer ve kurumlarla tanıştırırken karşılaştığı sorunlar, onun din konusundaki düşüncelerinin ‘DEĞİŞMESİNDE’, daha doğrusu ‘YENİDEN BİÇİMLENİP’, ‘OLGUNLAŞMASINDA’ çok etkili olmuştur. Yaşadığı zaman dilimi ve kişisel özellikleri onu sürekli düşünmeye ve sürekli yenileşmeye zorlamıştır!

Bu nedenle Gazi Atatürk, tek boyutlu ve kalıplaşmış değil, çok boyutlu ve değişken bir düşünce yapısına sahiptir!

Gazi Atatürk’ü doğru anlamak, ancak onu bu “ÇOK BOYUTLULUK” ve “DEĞİŞKENLİK” (Atatürk’teki değişkenlik ilkesel bir değişiklik değildir, onun değişkenliği zamana ayak uydurmak “YENİLEMEK” biçimindeki bir değişkenliktir.) içinde değerlendirmekle mümkündür!

Gazi Atatürk birçok konuda olduğu gibi din konusunda da zaman içinde değişimler yaşamış bu değişimler sonunda bir olgunluk noktasına ulaşmıştır. Bu bakımdan “ATATÜRK ve DİN” konusunda gözden kaçırılmaması gereken temel dayanak nokta bu “DEĞİŞİM” ve ”GELİŞİM” konusudur.

Eğer bu “DEĞİŞİM” konusu gözden kaçırılacak olursa Atatürk’ün hayatının herhangi bir döneminde söylediği din konusundaki olumlu ve olumsuz sözleri anlamlandırmak imkânsızlaşacaktır. Nitekim çocukluk ve gençlik yıllarındaki Mustafa Kemal, olgunluk dönemindeki Atatürk’ten çok mu çok farklıdır!

Çok okuyan ve kendini sürekli yenileyebilen Atatürk’ün din konusundaki düşüncelerinde zaman içinde “DEĞİŞİMLER” görülmesi doğal karşılanmalıdır.

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds