BİZİ YANLIŞ YOLA SEVK EDEN SOYSUZLAR…

O, Tarihi Çok İyi Analiz Ederdi!

0

Gazi Atatürk, Türk ve dünya tarihini çok iyi bilen ve sadece bilmekle yetinmeyen, tarihi çok iyi bir şekilde etüt eden, yanlışlarından ders alan doğrularına zamanın doğrularını da ekleyerek ileri hedeflere yürüyen bir liderdi.

İşte bu Atatürk diyor ki;

“Tarih, milletlerin yükseliş ve çöküş nedenlerini ararken birçok siyasal, askeri, toplumsal neden bulmakta ve saymaktadır. Kuşku yok; bütün bu nedenler, toplumsal olaylarda rol oynarlar. Fakat bir milletin doğrudan doğruya yaşamıyla, yükselişiyle, çöküşüyle ilişkili ve ilgili olan, milletin ekonomisidir. Tarihin ve deneyimin belirlediği bu gerçek, bizim milli yaşamımızda ve milli tarihimizde de tamamen belirmiş bulunmaktadır.

Gerçekten Türk tarihi incelenirse, bütün yükseliş ve çöküş sebeplerinin bir ekonomi sorunundan başka bir şey olmadığı anlaşılır.

Tarihimizi dolduran bunca başarılar, zaferler veya yenilgiler, yokluk ve yıkımlar, bunların hepsi meydana geldikleri dönemlerdeki ekonomik durumumuzla orantılı ilgili ve ilişkilidir.

Yeni Türkiye’mizi yaraşır olduğu düzeye eriştirebilmek için, kesinlikle EKONOMİMİZE BİRİNCİ DERECEDE ÇOKTA ÖNEM VERMEK ZORUNDAYIZ. Çünkü zamanımız tümüyle bir EKONOMİ DÖNEMİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.”

Gazi Atatürk’e hakaret etmek, iftira atmak daha doğrusu atalarının (İNGİLİZ ve YUNAN) intikamını almak için kullandıkları kapılardan birisi de LAİKLİK kavramıdır.

Evet, Gazi Atatürk laikliği getirdi. Bu devlet laiktir, dedi. Peki, nedir laiklik?

Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor:

“Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle savaşma kapısı açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi olanağını sağlamıştır. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış Doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz.

Bizi yanlış yola sevk eden SOYSUZLAR, bilirsiniz ki, çok kere DİN PERDESİNE bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle (bugünkü mevcut olan hali hazırdaki günümüzdeki gibi) aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki, ulusu (ulusumuzu) mahveden, tutsak eden, yıkan fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülüklerden gelmiştir.”

İşte bu İngiliz ve Yunan torunlarının Gazi Atatürk’ten intikam alma kapılarından bir diğeri de HİLAFET KONUSUDUR; ‘ATATÜRK HİLAFETİ KALDIRDI.’

Yazı İçi

Bu iFTİRADIR, YALANDIR, MÜNAFIKLARIN İŞİDİR! Gazi Atatürk’ün ne yaptığı ortadadır, tarih de bu kutlu duruşu olduğu gibi yazmıştır!

Gerçek er ya da geç bile olsa bilinecektir. Ve şu önemli tespiti ve değerlendirmesini yaparak son noktayı koyacaktır.

“Gazi Atatürk hilafeti kaldırmadı, TBMM’ye iade etti. O hilafete o güne kadar uygulanan bir mantıkla bakmadı. Hilafet, Allah’ın ve Peygamberin (s.a.v.) nasbıyla yaşayan bir kurumdur.

Mesela biz burada içimizden bir halife seçsek, bu halife olur mu? Olamaz.

Çünkü demokratik yolla halife seçilmez. Demokratik yolla seçilen bir insan demokrasi kurumunun bir öğesidir.

Ama naspedilen, bu vazife senindir denilen insan bizzat Allah ve Resulü tarafından seçilen insandır.”

Yine Gazi Atatürk Cumhuriyeti nasıl kurduğuna dair tarihi kayıtlardan aktarıldığı üzere şu bilgi milletimiz için MÜNAFIKLARDAN, İFTİRACILARDAN uzak durmaları için herkese ışık olmalıdır:

“Gazi Mustafa Kemal istiklal mücadelesine başlamadan Hacı Bektaş’a gidiyor, burada Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin torunlarından olan Cemalettin Efendi ile 3 gün dergâhta kalıyor.

4. gün müsaadeyi aldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmak üzere kolları sıvıyor ve besmeleyi çekiyor ve ondan sonra da harekete geçiyor.

GAZİ MUSTAFA KEMAL BU!

Gazi Atatürk bu Cumhuriyeti içki masalarında kurdu diyenler kadar büyük bir yalancı yok.”

Ruhun şad olsun büyük insan…

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds