BUNA HİÇ KİMSE İTİRAZ EDEMEZ…

0

Bu Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’tür!  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Atatürk’tür.  Buna kimse itiraz edemez. Hem ana, hem de baba tarafından İmam Hasan ve İmam Hüseyin’e dayanan bir soyu vardır. Buna da kimse itiraz edemez.  2020 yılı halen mevcut olan bugün, mevcudiyeti bir asra ulaşmamış GENÇ CUMHURİYETİ, LAİK, DEMOKRATİK, SOSYAL, HUKUK DEVLETİNİ, ÜNİTER YAPIYI ENDER SEÇİLMİŞ BU İNSANA BORÇLUYUZ.

21. yüzyılın dünyasında globalizm rüzgârında, kapitalizmin sömürü düzeninde varlığımızı devam ettirebilmemizin yolu da herhalde 20. yüzyılın emperyalist devletlerine karşı Gazi Mustafa Kemâl’in yaptıklarını yapmaktır…

Ülkelerin süslü söylemlerle kandırılarak kendi halkına parçalatıldığı, kaynaklar savaşının son sürat devam ettiği günümüzde onun ilkelerine bağlı kalarak bu devleti ayakta tutabiliriz.

Bazıları yeni devletler kurmaktan bahsetse de böyle bir durum, dünya genelinde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ya dış mihrakların ‘BÖL, PARÇALA, YUT’ siyasetinin gereğidir ve onun için lafzına izin verilmektedir ya da bunu diyenlerin dünya siyaseti ile hiç zerre alakaları bulunmamaktadır.

Zira özellikle yer aldığımız Ortadoğu coğrafyasında küçük ve deha da küçük ülkecikler ile BÖLGE ABD ve İSRAİL’E TESLİM EDİLMEKTEDİR..!

Yeni bir devlet kuran GAZİ ATATÜRK İÇİN TEK ADAMLIK DEĞİL, MİLLETİN SÖZÜ DAHA ÇOK ÖNEMLİDİR..!

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndaki değişiklikler sonrasında;

“Madde 1. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir.

Madde 2. Türkiye Devleti’nin dini İslâm’dır, resmi lisanı Türkçedir.

Madde 4. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur” şeklini almıştır.

Siz saltanatı ve hilafeti bir kenara atacaksınız, ELİNİZDE TEK ADAM OLMAK ŞANSI VARKEN EGEMENLİĞİ MİLLETE DEVREDECEKSİNİZ, MECLİS İRADESİNİ ÖNE ÇIKARACAKSINIZ. BU ÇOK BÜYÜK BİR DEVLET ADAMLIĞI ÖRNEĞİDİR..!

Türk milletini bir ve beraber kılan etnik zenginlikler Kurtuluş Savaşı boyunca dış mihraklarca kışkırtıldığı halde Gazi Atatürk özellikle Kürtlerin ayaklanmamalarını temin etmiştir..!

İngiliz ve Yunan ajanların Doğu ve Güneydoğu’daki faaliyetlerini, tüm etnik grupları Müslüman Türk çatısı altında toplayarak engellemeyi başarmıştır..!

Yazı İçi

Bu sebeple Türk milletinin Kurtuluş Savaşı, örneği olmayan milletin tamamına mal olmuş büyük bir zafer olarak kabul edilmiştir.

Aynı gerekçeyle devletimizin tapu senedi olan Lozan görüşmeleri sırasında azınlıklar konusunda, Boğazlar konusunda ve diğer mali meseleler hususunda üç ayrı komisyon kurulmuş ve azınlık tanımı ‘MÜSLÜMAN OLAN VE OLMAYAN’ ayrımıyla sınırlı tutularak, etnik ayrımcılık oyunlarını bozan müthiş bir hamle olmuştur..!

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık yeni devleti modern devletlerin seviyesine çıkartırken, milli ve dini değerlerden tavize asla izin verilmemiştir..!

1927’deki büyük nutkunda tüm yaptıklarında izlediği yolu özetler:

“Biz fevkaladeden alınan ve kanuni olan tüm tedbirleri, hiçbir vakit ve hiçbir surette kanunun üstüne çıkmak için vasıta olarak hiç de kullanmadık..!”

Yani hiçbir hukuki gerekçeyi ‘KENDİ ADIMA KULLANMADIM’ demiştir.

O, bir dava adamı ve gerçek bir lider olduğu için,

Liderliğini tek adam diktasına dönüştürmediği için,

Memleketi ve insanını tanıyan bir asker olduğu için,

Milleti ‘ŞUCU BUCU’ ayrımı yapmadan kucaklayabildiği için,

Manda ve himayeyi reddedip, bağımsızlığı karakter olarak seçtiği için,

Türk milleti için “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ; LAİK, DEMOKRATİK, HUKUK DEVLETİ”ni kurmuştur…

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds