ÇAĞIMIZIN TUNÇ YASASI…

Ulusal Devlet Ve Ulusal Ordu Direnir, Bu Çağımızın Tunç Yasasıdır!

0

“Efendiler! Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medeniyetleşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlana durmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi.

Halbuki, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?

TARİH BÖYLE BİR HADİSEYİ KAYDETMEMİŞTİR!” Gazi Mustafa Kemal Atatürk

“İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır:

ERKEĞİN CESUR KADININ NAMUSLU OLMASI. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İCABINDA TEREDDÜTSÜZ CANINI FEDA EDEBİLECEK KADAR VATANINA BAĞLI OLMAK.

İşte Türk Milleti bu meziyetlere ve faziletlere sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki TÜRKLER ÖLDÜRÜLEBİLİR, LAKİN MAĞLUP EDİLEMEZLER.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Ulusal devlet ve ulusal ordu, direnir. BU, ÇAĞIMIZIN TUNÇ YASASIDIR. Türkiye, bu “LİBERAL” denen ve gittikçe daha vahim ölçülerde DÜNYA KAPİTALİZMİNİN merkezlerine bağlanan EKONOMİSİYLE direnemeyeceği için, kaçınılmaz olarak HALKÇI-DEVLETÇİ BİR EKONOMİK ROTAYA GİRECEKTİR.

Ulusal Devleti ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumanın, ULUSAL ORDUYU GÜÇLÜ KILMANIN BAŞKA BİR YOLU YOKTUR. Bu nedenle hali hazırda mevcut olan 2020 yılında yaşanan EKONOMİK KRİZ, TÜRKİYE’Yİ yeniden tekrar HALKÇI-DEVLETÇİ EKONOMİYE ZORLUYOR!

Yazı İçi

Dışa bağımlı LİBARALİZMİN İFLASI TOPLUM ÇIKARINI ESAS ALAN KAMU SEKTÖRÜNÜN YÖNLENDİRDİĞİ KARMA EKONOMİYİ GÜNDEME GETİRİYOR.

Halkçı, devletçi ve planlı ekonomi, ülkemize yabancı asla değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki devrimci yönetim, 1937 yılında Altı Ok’u Anayasa’nın 2. maddesine yerleştirerek, HALKÇILIK ve DEVLETÇİLİĞİ DEVRİMİMİZİN STRATEJİK İLKELERİ OLARAK EN BAŞTA SAPTAMIŞLARDIR.

Halkçılık ve Devletçilik, döneme özgü geçici politikalar değil, Türkiye Devrimi’nin Stratejik Programının temel direklerinden ikisidir!

Halkçılık ve Devletçilikten vazgeçilirse, Cumhuriyet Devrimi’nin kazanımlarından, Bağımsızlıktan, Laiklikten ve Devrimcilikten de vazgeçilir; Son yetmiş beş yılın tecrübeleri, bu açıdan yeterli dersi iyi bir şekilde içermektedir!

Bu nedenlerle Halkçı-Devletçi Program, Siyaset, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve İletişim dahil bütün tüm insan ilişkilerini kucaklayan topyekûn ve DEVRİMCİ BİR KALKINMA FELSEFESİNE SAHİPTİR!

İtici gücünü bu felsefeyle harekete geçirilen halk inisiyatifinden alacak olan ekonomik atılımın, olabildiğince çok büyük başarılar kazanması, 1921-1924-1961 anayasaları çizgisinde yeni bir mevcut 2020 yılında günümüz şartlarına uygun bir şekilde tekrar yeniden düzenlenecek bir anayasaya da çok acil ve ivedi bir şekilde gerekli kılmaktadır.

Halkçı-Devletçi Ekonomi’nin yeniden inşasına önderlik edecek Milli bir Hükümet, başta, tüm Emekçiler olmak üzere tekmillete dayandırılacaktır. O nedenlerle, en azından halkın uyanma eğilimindeki kesimlerini , “DÜNYA EKONOMİSİYLE BÜTÜNLEŞME” masalından kurtarmak ve İKTİDAR amacıyla birleştirmek, GÜNÜN EN ÖNCELİKLİ BİR GÖREVİDİR..

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds