GAZİ MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK DÜŞMANLIĞI VE TARİHİ GERÇEKLER…

Kaldı ki, Türk olmak sadece soy ile değil, millet olmakla da ilgilidir!..

0

* “Sizin mühim olan vazifemiz, siyaset yapmak değildir. Bizim ve bütün memleket ve milletin bugün, yeğane vazifesi, topraklarımızda bulunan düşmanı süngülerimizle tard etmektir. Bunu yapamadıkça, siyaset bir lâfz-ı bî manâdan ibaret kalır.” Gazi Mustafa Kemâl Atatürk, (Mayıs 1921, Nutuk )

 

Gazi Atatürk düşmanlığında birleşen millet düşmanlarının farklı gibi görünüp, aynı dille mesajlar verdikleri çok net ve bariz bir şekilde net olarak görülebiliyor…

“ATATÜRK VATAN DEMEKTİR” diyerek vatana ve Atatürk’e sahip çıkanlar ve sağdan soldan onlara saldıranların arasındaki fark ile, bağnaz ATATÜRK DÜŞMANLARI ile BAĞNAZ KEMALİSTLERİN arasındaki benzerliği, hatta tek merkezden kaynaklanan ATATÜRK DÜŞMANLIĞI noktasındaki ihanete varan duruşları, artık net bir şekilde görülebiliyor…

Atatürk, nasıl hayatta iken Emperyalist ve Kapitalistlerle; Şeyh, Derviş, Hoca görünümlü ajan provokatör İngiliz ve Yunan ajanları ile, Vatan, Millet, Devlet, Din ve Namus için hayatlarını ortaya koyan Türk milleti arasında TURNUSOL olduysa, ölümünden sonra da aynı şekilde TURNUSOL olmaya devam ediyor…

“Atatürk Evliya mıdır?

Seyyid midir?, Türk ise nasıl Seyyid olabilir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arap idi, o ise Türk milliyetçisidir, o halde Arap olmadığı halde nasıl Seyyid olabilir?“

“Eski Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nu Peygamberimiz seçti, rüyamda gördüm” diyecek kadar dinden uzak olan sapkın hocaların (!), FETÖ gibi sözde hocaefendilerin (!) ve askere silah çeken hain Şeyhlerin (!) ağzına bakan cahil bırakılmış halkın kafasını karıştıran şeytanca düzenlenmiş sorular bunlar!..

Evet, GAZİ ATATÜRK MUTASAVVIFTIR bile… “Selanik Meydan Dedesi” olarak kendini zikrettiği mektubu, bunun şahididir…

Evet, Atatürk seyyiddir bile… Ana baba soyunun NAKİB’UL EŞRAF olması, bunun en büyük şahididir.

Evet, Atatürk Türk’tür bile… Bütün dünyaya yayılmış her ırktan seyidin olması, bunun şahididir.

Evet, Gazi Atatürk Seyyiddir, Türk’tür ve Arap değildir bile… Peygamberimiz Efendimizin (s.a.v.) bizzat kendisinin Arap olmaması, “ARAB-I MÜSTAREBE” soyundan olması, bunun şahididir bile…

“Arab-ı Müstarebe” konusu, Siyer-i Nebinin ilk olan konularındandır.

Yazı İçi

Ad, Semud gibi gerçek Arap kavimlerinin büyük çoğunluğunun kötülükleri sebebiyle helak olarak yok olduğu Kur’ân’da âyetlerde anlatılmaktadır.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) soyu olan Hz. İbrahim evladı İsmailoğulları’nın, Arap yarımadasında mucize ZEMZEM KUYUSU civarına yerleşerek, sonradan “ÇÖLDE HAYAT” demek olan Zemzen civarına yerleşen Araplardan kız alarak Araplaşan bir soy olduğu, tarihte kendi yakın akrabaları olan Araplar tarafından bile zaman zaman kötü muameleye maruz kaldıkları, SİYER-İ NEBİ kitaplarında açıkça ve etraflıca detaylıca bir şekilde anlatılmaktadır…

Kaldı ki, Türk olmak sadece soy ile değil, millet olmakla da ilgilidir!..

Türk ise Seyyid olamazmış (!), Seyyid ise Türk olamazmış (!)… Nasıl da bir ırkçılık üzerinden saldırıyorlar sağ ve soldan görünen, millet ve vatan düşmanı ırkçı yobazlar!

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” dediği gibi, güya ne kadar da ırkçılık yaptığını dillerine dolayıp, kendisine “IRKÇI” demişlerdi…

Lozan’da kayıt altına aldırdığı, “MÜSLÜMANLAR TÜRK’TÜR, GAYRİMÜSLİMLER İSE AZINLIK…” Gerçeğini uluslararası anlaşma ile uluslararası hukuk konusu yaparak ZAPT-U RAPT altına aldırması, her şeyi açıkça yüzlerine çarpmaya yeter bile…

Gazi Atatürk için Türklük ve Müslümanlık ayrımı o kadar nettir ki, Lozan kapsamında uygulanan “MÜBADELE” kapsamına giren kişiler ile mübadele kapsamına girmeyen kişiler arasındaki ayrımın ana kıstası olan ırk ya da dil değil; din olmuştur. Bunun için, Rum denilenlerin arasında, Türkçeden başka dil bilmeyen ve konuşmayan TÜRK ORTODOKS HIRİSTİYAN GAGAVUZLAR ile KARAMANLI ORTODOKSLAR da Yunanistan’a gönderilmiştir.

Yine Yunanistan’dan getirilen “MÜSLÜMANLAR” kapsamında Türklerin yanında DRAMA, KAVALA, KARACAOVA ve KESRİYE’den gelen Bulgarca ve Makedonca konuşan POMAKLAR, RUMENCE konuşan ULAHLAR, Yunanca (Romeika) konuşan PATRİYOTLAR ve kendi dilleriyle konuşan ARNAVUTLAR da bulunmuştur…

Belki de, sırf bu küçük görünen, fakat tarihin en özlü ifadelerinden biri olan bu tespiti yüzünden onunla bu kadar çok uğraşıyorlar…

Belki de, Osmanlı’yı kendisiyle yıktıkları konulardan başlıcası olan “AZINLIKLAR MESELESİ” kartını sonsuza kadar ellerinden alıp, Müslümanları on binlerce yıllık; tarihi “TÜRK MİLLETİ” kimliği altında birleştirip, ırkçılık yapabilecekleri mesnedi ellerinden aldığı için ırkçılık üzerinden hatırasına saldırdılar…

Belki de “TÜRK MİLLETİ” kimliği altında sonsuza kadar birleştirdiği Müslümanları; Arap, Kürt, Çerkez, Boşnak, Arnavut, Pomak diyerek, Alevi, Sünni, Caferi, Bektaşi diyerek bölemeyecekleri için, akıllarınca kendi silahı ile kendini vurup, TÜRK IRKÇILIĞI” isnadı ile halkı kendisinden soğutmaya çalışıyorlar…

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds