HÜRİYETİMİZİ KAZANMIŞ İSEK…

0

Başta! Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bugün bu topraklar üzerinde HÜRRİYETİMİZİ KAZANMIŞ İSEK HER ŞEYLERİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN FEDA EDEN ŞEHİTLERİMİZE VE DE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ…

Askeri ve siyasi bir dahi olarak bilinen Gazi Atatürk, cesur, atak, isabetli kararlar alan ve hiçbir zorluk karşısında yılmayan son derece kararlı bir askerdi.

GAZİ ATATÜRK ZİRVELERDEN BİRİDİR!

Gazi Atatürk, Türk tarihindeki askeri zirvelerden biridir..!

Bir asker olarak Gazi Atatürk, Türk Millet’inin yetiştirdiği bir deha, güçlü bir devlet adamı ve komutan olarak tarihimizdeki ait olduğu en güzel yerini almıştır.

Gazi Atatürk’ün askerliğinin zirvesi ise şüphesiz KURTULUŞ SAVAŞI’DIR. Gazi Atatürk herkesin ümitsizliğe düştüğü bir dönemde Türk Milletinin özündeki cevhere güvenerek KURTULUŞ MÜCADELESİ verileceğine inanmış bu inancını pratik hayata aktararak çok büyük bir zaferin elde edilmesi ve de kazanılmasına öncülük etmiştir..!

Gazi Atatürk, savaş alanlarında hep askerin önünde olmuştur. Bu üstün özelliği askerin gözünde Gazi Atatürk’ü iyice yüceltmiştir. Savaş meydanlarında Gazi Atatürk’ü yakından tanıyanlar O’nun ne kadar cesur bir asker olduğunu hemen her fırsatta dile getirmişlerdir..!

Gazi Atatürk’ün en yakın silâh arkadaşı Ali Fuat Cebesoy, Atatürk’ün askeri yönünün mükemmelliği konusunda şunları aktarmıştır:

“Gazi Atatürk’ün düşman karşısında kumandanlığı, bilfiil, TRABLUSGARP SAVAŞI ile başlar ve MİLLİ MÜCADELE’NİN ZAFERİ ile en yüksek noktasını bulur. 1911-1923. Bu hesaba göre birkaç kısa ara verme dışında 12 yıl cepheden cepheye koşmuştur.

Gazi Atatürk bütün savaşlarında ya tecavüze uğrayan bir vatan parçası ya da bütününü müdafaa etmek ve sonunda bütün düşman istilâsından kurtarmak için onu zayıf tarafından yakalayarak kahir (Kahredici. üstün, ezici.) bir darbe ile imha etmek gibi durumlarla karşı karşıya kalmıştı. Bu güç şartlar altında Gazi Atatürk düşman taarruzlarını durdurmuş ve yahut onu büsbütün imha etmiştir..!”

Gazi Atatürk’ün hayatındaki askerlik başarılarının başında şüphesiz KURTULUŞ SAVAŞI gelir. Çünkü Atatürk, baştan başa vatan ufkunun karardığı bir dönemde, bir kama gibi karanlıkları yırtmış, yedi düvele karşı savaşmış ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VARLIĞINI ORTAYA ÇIKARMIŞTIR..!

Gazi Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin ve onun gözbebeği olan Türk Ordusunun kahramanlığını bütün dünyaya gösteren bir özgürlük destanıdır.

Yazı İçi

Gazi Atatürk, Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun da savaşa girmek zorunda bırakılmasının ardından, Tekirdağ’da 19. Tümeni kurmak üzere görevlendirildi.

18 Mart 1915’te Çanakkale “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” destanını yazan Türk ordusunda görev yaptı. Çanakkale’de savaşan Türk Milleti 250.000 den fazla şehit vererek tarihe altın harflerle adını yazdırdı.

İtilâf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını işgale başlamaları üzerine, 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 22 Haziran 1919’da AMASYA GENELGESİ’ni yayınlayarak SİVAS KONGRESİ’ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919’da ERZURUM, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da SİVAS KONGRESİ’Nİ yaparak KURTULUŞ MÜCADELESİNDE İZLENECEK YOLU BELİRLEDİ..!

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda çok büyük bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığı’na Gazi Mustafa Kemal seçildi..!

İlk önceleri ‘KUVAY-İ MİLLİYE’ adlı milis kuvvetler ile yürütülen bağımsızlık mücadelesine düzenli ordu kurularak devam edildi..!

20 Eylül 1920’de Sarıkamış’ta, 30 Ekim 1920’de Kars’ta, 7 Kasım 1920’de Gümrü’de 1919-1921 tarihleri arasında Çukurova, Maraş, Antep, Urfa savunmalarında başarılar elde edilmiş; 23 Ağustos – 13 Eylül 1921’de Sakarya Zaferi, 6-10 Ocak 1921’de I. İnönü, 23 Mart – 1 Nisan 1921’de II. İnönü Zaferi kazanılmıştır..!

26 Ağustos – 9 Eylül 1922 tarihleri arasında da Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer kazanılmıştır. Sakarya Zaferi sonrası Gazi Mustafa Kemal’e TBMM’nce MAREŞAL RÜTBESİ ve GAZİ unvanı verildi..!

Türk Kurtuluş Savaşı 24 Temmuz 1923’te imzalanan LOZAN ANTLAŞMASI ile son buldu ve yeni TÜRK DEVLETİ’NİN KURULMASI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI..!

Gazi Atatürk’ün savaş alanlarındaki davranış ve konuşmaları özelliğini anlatmaya yeterdi. Onun askeri yönlerini ve özellikle de savaş meydanlarındaki cesaretini anlatan binlerce hatıra vardır. Bu hatıraların yeni nesiller tarafından bilinmesi çok mu çok önemlidir..!

Bugün bu topraklar üzerinde hürriyetimizi kazanmış bir şekilde duruyorsak, başta Gazi Atatürk olmak üzere o dönemlerde her şeyini feda eden ŞEHİTLER ve GAZİLERE BORÇLUYUZ DEMEKTİR..!

Gazi Atatürk, savaş meydanlarında her zaman ateş altında dolaşmayı seviyordu. Askerlerin maruz kaldığı her türlü tehlikeyi paylaştığı, etrafında yüzlerce insan öldüğü ayrıca bilinmektedir.

Bu yazımdaki gerçek olan maksadım yeni NESİLLERİN GAZİ ATATÜRK gibi bir askeri ve siyasi dâhinin yaşantısına ait bir takım incelikleri öğrenmesidir..!

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds