İZMİR İKTİSAT KONGRESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞANIN MÜTHİŞ OLAN BİR ÖNGÖRÜSÜNÜN ÜRÜNÜDÜR…

0

* “Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar bedbahttırlar. Besbelli ki o adam fert sıfatı ile mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır.

Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.

Bahçesinde çiçek yetiştiren adam çiçekten bir şey bekler mi?

Adam yetiştiren adam da, çiçek yetiştirendeki hislerle hareket edebilmelidir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk (17 Mart 1937)

 

 

17 Şubat 1923..

“İzmir İktisat Kongresi”, Yunan’ın İzmir’de denize dökülmesinden yaklaşık beş ay, İngiliz’in İstanbul’u terk etmesinden yaklaşık dört ay sonra ve Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı günlerde toplandı.

Kongrenin toplanmasına karşı, TBMM’de Trabzon Mebusu Ali Şükrü öncülüğündeki muhalefet grubunun da direncini unutmamak lazım…

Kongrenin toplandığı günlerde İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, İsmet İnönü’ye:

“Konferanstan bir neticeye varacağız. Ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir işte bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizi kabul etmiyorsunuz, hepsini reddediyorsunuz. En nihayet şu kanaate vardık ki, ne reddederseniz hepsini cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır.

Harap bir memleketi nasıl kurtaracaksınız?

İhtiyaç sebebiyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman, bugün reddettiklerinizi cebimizden birer birer çıkartıp size göstereceğiz” diyerek tehditler savuruyorlardı.

İşte bu ortamda yapılan İzmir İktisat Kongresi, yedi düveli dize getiren Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın müthiş olan öngörüsünün ürünüdür.

Lider olayların gidişatına kapılmaz, bilakis kendisi yön verir, rotasını kendisi belirler. Lider, geleceği öngören, ufku açık, öteleri seyredebilen bu vasıflarıyla diğerlerinden ayrılan özel insandır. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o “ÖZEL BİR İNSAN”dır.

Yazı İçi

İzmir İktisat Kongresine köylüler, çiftçiler, tüccarlar, sanayiciler, kısacası halkın her kesiminden temsilcilerin oluşturduğu bin 135 kişi katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa kongrenin açılış konuşmasının başlarında delegelere şöyle seslendi;

“Memleketimizin, milletimizin halini, ihtiyacını ve milletimizin emellerini, üzüntülerini yakından biliyorsunuz. Herkesten daha iyi biliyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz sözler, alınması gereğini söyleyeceğiniz önlemler; doğrudan doğruya halkın dilinden söylenmiş gibi kabul olunur. Bu, en büyük doğrudur. Zira halkın sesi, hakkın sesidir.”

Ve geçmişten verdiği örneklerle milleti esaret altına alan yanlışlardan bahsettikten sonra şu müthiş ifadeyi söylüyor;

“Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur, sonunda kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkûm olur. Lâkin saban kullanan kol; gün geçtikçe daha fazla kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa sahip olur.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa, yüzyıllardır milletin başına bela olan, kapitülasyonlarla yabancılara tanınmış ayrıcalıkların kaldırılması gerektiğini ısrarla vurgulamıştır ve milli bir İktisat görüşüyle birlikte bu husus kongrede ön plana çıkmıştır.

Henüz devlet ilan edilmeden düzenlenen bu kongrede Atatürk’ün müthiş liderlik vasfını (özelliğini) görürsünüz.

Bakın ne diyor; “Yeni Türkiye’mizi layık olduğumuz düzeye eriştirebilmemiz için mutlaka EKONOMİMİZE BİRİNCİ DERECEDE ÖNEM VERMEK ZORUNDAYIZ. Çünkü, zamanımız tamamen bir EKONOMİ DEVRESİNDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR.

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz.

EKONOMİ demek, her şey demektir, yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, Ticaret demektir, Çalışma demektir, HER ŞEY DEMEKTİR.”

İzmir İktisat Kongresinin 98. yılında o gün ortaya konulmuş olan MİLLİ İKTİSAT HAMLESİ, TÜRKİYE’NİN TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKE OLMA YOLUNDAKİ EN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN BİRİDİR.

Lord Curzon ve bunun gibi benzerlerinin tehditleri her daim olmuştur, olacaktır.

Ama siz Atatürk gibi bir duruş ve öngörü ortaya koyar, tedbirleri alırsanız bu tehditler bir nevi SİNEK VIZILTISINDAN ÖTEYE GEÇEMEZ…

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds