VATANA, EZANA ÖDENMEZ OLAN BİR BORCUMUZ VAR…

DİN VE GAZİ ATATÜRK…

0
Memleketimize Dair
Gül kokan dağların ihtişamında
Güneşe kanat geren yamaçların var
Asude seyreder mehtap akşamında
Gökten yansıyan mümbit ovaların var
Mevsimlerin dingin, toprağın harbi
İkliminde efsunlu bir insicam var
Süzülmüş ince bir katman şerit gibi
Kaldır kaşlarını, özüne ahdin var
Tarihin mührü göğsünde emare
Vatana, Ezana ödenmez borcun var
Al renk hilalden ruhuna bir semere
Mayalanmış kadim bir asaletin var
Kavi iman, miras ATADAN gelen
Şaşı bakanı şaşırtacak ruhun var
Ey ulu çınar derin kökün ezelden
Sağlam tut ki o kökünü kem gözler var…
Yazı İçi
DİN VE GAZİ ATATÜRK…

Bir kimsenin dini duyguları ve dini kültürü ile içinde doğup büyüdüğü, eğitim aldığı aile, çevresi ve okul arasında sıkı bir ilişki vardır. Gazi Atatürk’ün Kur’ân kültürünü edindiği ortamların başında içinde yetişmiş olduğu ailesi gelir. Kur’ân ve içerdiği değerlere ilişkin ilk birikimlerini anne ve babasından edinmiştir. Özellikle annesinin bu alandaki katkısı çok büyüktür. Yine annesinin yönlendirmesiyle dini eğitim veren okulda öğretimin başlaması, onun Kur’ân kültürü edinmesine temel teşkil etmiştir.

Gazi Atatürk’ün kişiliğini tanıyabilmek için, onu etkileyen fikir ve düşünce kaynaklarına inmek gerekir. Gazi Atatürk’ü düşünce yönünde etkileyen ilk mekân Selânik’tir. Düşünce dünyasının oluşmasında öğrenim gördüğü okulların çok büyük etkileri olmuştur.

Gazi Atatürk’ün doğup büyüdüğü öğrencilik ve subaylık yaptığı bölgelerde hakim olan dini düşünce, yaşayış biçimleri, onun İslâm’ın özünü kavramasında çok yardımcı olmuştur.

Böyle bir ortamda yetişen Gazi Atatürk, Allah’a olan inancını henüz küçük yaşlarda edinmiştir. Atatürk’ün fikir yapısını etkili olan bir diğer husus da kitaplarıdır.

Aile ortamı, çevresi, tarihsel gelişmeler, Atatürk’ün kişiliğinin şekillenmesinde önemli etkenler olmuştur. Atatürk, Türk kültür çevresinin yetiştirdiği bir dahidir. Türklüğün sosyal yapısı ve değerleri Atatürk’ün yetişmesine yön veren etkenlerdir.

İslâm dininin, özellikle de Kur’ân’ın Atatürk’ün kişiliği üzerindeki etkisi ömrünün sonuna kadar devam etmiştir. Şifasız hastalığı teşhis edildiğinde, namaz sûreleri ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bu sûreler hakkında Ahmet Hamdi Akseki ve Ali Rıza Sağman hocalardan bilgi almıştır.

Bu iki hocayı kastederek; “ŞİMDİ BANA ŞİFA VE HUZUR GETİRENLERLE BERABERİM” demiştir.

İslâm dinini iyi bilen Gazi Atatürk yaklaşık 6500 adet kitaplı kütüphanesi tetkik edildiğinde, 122 tane İslâm dinine ait kitap olduğu görülmüştür. Bu araştırmada diğer dinlere ait okuduğu kitaplardan 21 tane olduğu tespit edilmiştir. Özellikle “DİNLER TARİHİ” Gazi Atatürk’ün en çok okuduğu konular arasında yer alır.

Gazi Atatürk’ün farklı zamanlarda din ile ilgili söylediği sözlerini yeri gelmişken şahsen ben aktarmak istiyorum.

“Bence kıymetini takdire imkan olmayan bu hediye Kur’ân-ı Kerîm’i derin hürmetkâr din duygularımla muhafaza edecem.”

“Milleti kendi haline bırakınız, Kur’ân’ını Arapça okusun, ibadetini, dinini, Kurân’ın lisanıyla yapsın!

“Evet hakikaten Kur’ân’da çok büyük hikmetler ve düsturlar vardır. Hele Yâsîn Sûresi ne şahane yazılmıştır. Ben Kurân okumak istediğimde çok defa Yâsîn Sûresini okurum.”

Gazi Atatürk’ün okuduğu şiirler arasında şu mısraların okuduğu tarihi bir gerçektir.

“Fıtratta tekâmül ezelidir; kemâlle Tevrat ile, İncil ile, Kur’ân’la inandım.”

Ku’ân âyetlerinde ve Peygamberimiz’in (s.a.v.) sözlerine göre hükümetin yalnız esasları ifade edilmiştir. Onlar şunlardır: Danışıp konuşma, ADALET ve DEVLET BAŞKANI’NA İTAAT.

“Peygamber Efendimiz Hazretleri (s.a.v.), Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini gerçekleri bildirmeye memur ve elçi olmuştur. Ana Kanunu, hepimizce malumdur ki, ŞANI BÜYÜK KUR’ÂNDAKİ NASLARDIR…

YAZAR: Orhan ORGARUN

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds