VATANDAŞ KİME DENİR?

0

Yurt dışından ithal bir zenci veya Çinli biri Türk olamaz. Sadece Türk vatandaşı olabilir. Çünkü bu üç günlük bir Türk için TÜRKİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ BİR ANLAM İFADE ETMEZ VEDE EDEMEZ!  Ziya Gökalp insanların bir partiye girer gibi bir millete giremeyeceğini ve millî kimliklerini değiştiremeyeceğini söylerken çok haklıydı. Bu düşünülmesi bile çok saçma olan bir şeydir!

Örnek olarak misal mi?

Bugün Fransa ağzına kadar Arap kökenli Fransız vatandaşı ile doludur. İran’da ise Müslüman birçok etnik gurup bağımsızlık mücadelesi vermektedir:

Bu insanların hepsi pratikte Fransız veya İranlı bu beş enstrümanın kullanılmasına bağlı olduğu ifade etmektedir. Bir toplumun hayatında bu beş unsur hangi nispette girerse, o toplum o oranda BARIŞIN SAĞLAYICISI VE TEMİNATI OLUR. Bunu başarmak bu beş enstrümanın kullanılma yoğunluğu ve optimal kalitesiyle doğru orantılıdır.

Yazı İçi

Bu yüzden, en yüksek perdeden BARIŞ ÇIĞIRTKANLIĞI yapsalar bile, insanın doğasını en iyi bilen kudret tarafından şekil ve kıvamı tarif edilen bu beş unsurdan yoksun olan HIRİSTİYANLIK ve YAHUDİLİK başta olmak üzere insan ürünü dinler (sistemler) tarih boyunca barışın aksine kâbusların, felaketlerin mümessilleri ola gelmişlerdir. Ve yine bundan dolayı barışçı değil, çatışmacı diyalektik sosyalizm, iddialarının aksine masum halkların felaketlerine, acılarını yataklık etmişlerdir!

Şimdi bu beş unsuru, onların barışçı bir zihinsel arka plan oluşturmak için emredildiğini sarih ifadelerle anlatan âyetler ışığında bir inceleyelim!

Barışın şartlarını bildiren hadislerin hemen hemen tamamı, bu unsurları yukarıya alıntıladığımız hadislerdeki sıralamasıyla vermektedir. Çünkü bu sıralama, etkinlik ve kapsam açısından yapılacak sıralamayı da belirlemektedir.

Bu açıdan en etkin yapıya ve muhtevaya sahip olan madde, İSLAM TERMİNOLOJİSİNDE kısaca “İMAN” olarak isimlendirilen birinci maddedir. İkinci sıraya alınan NAMAZ, barışın en önemli ikinci temeli ve birinci maddenin en yakın ve etkin destekleyicisidir. Kur’ân-ı Kerim’de ifade edildiği âyetlerin hemen hemen tamamında Namazla birlikte anılan ZEKAT, barışın üçüncü önemli direğidir. Hac ibadeti ve Oruç ise bu üçünün psiko-sosyal tamamlayıcıları durumundadır!..

Cevap bırakın

ssd vds
ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds ssd vds